topbar

Cáp Quang

Sắp xếp:
Cáp quang Single 96Fo, Indoor & Outdoor


Xem chi tiết

Cáp quang Single 96Fo, Indoor & Outdoor

48.000₫
Cáp quang Single 96Fo, Indoor & Outdoor Đặc tính kỹ thuật: - Lớp vỏ bằng nhựa HDPE chịu lực, chống tia tử ngoại, chống...
Cáp quang Single 24Fo, Indoor & Outdoor


Xem chi tiết

Cáp quang Single 24Fo, Indoor & Outdoor

19.000₫
Cáp quang Single 24Fo, Indoor & Outdoor Đặc tính kỹ thuật: - Lớp vỏ bằng nhựa HDPE chịu lực, chống tia tử ngoại, chống...
Cáp quang Single 12Fo, Indoor & Outdoor


Xem chi tiết

Cáp quang Single 12Fo, Indoor & Outdoor

17.000₫
Cáp quang Single 12Fo, Indoor & Outdoor Đặc tính kỹ thuật: - Lớp vỏ bằng nhựa HDPE chịu lực, chống tia tử ngoại, chống...
Cáp quang Single 8Fo, Indoor & Outdoor


Xem chi tiết

Cáp quang Single 8Fo, Indoor & Outdoor

15.000₫
Cáp quang Single 8Fo, Indoor & Outdoor Đặc tính kỹ thuật: - Lớp vỏ bằng nhựa HDPE chịu lực, chống tia tử ngoại, chống...
Cáp quang Single 4Fo, Indoor & Outdoor


Xem chi tiết

Cáp quang Single 4Fo, Indoor & Outdoor

5.500₫
Cáp quang Single 4Fo, Indoor & Outdoor Đặc tính kỹ thuật: - Lớp vỏ bằng nhựa HDPE chịu lực, chống tia tử ngoại, chống...
Dây nhảy quang Single , 3.0 Mét, SC - SC


Xem chi tiết

Dây nhảy quang Single , 3.0 Mét, SC - SC

120.000₫
Dây nhảy quang Single , 3.0 Mét, SC - SC Dây nhảy quang Single-mode ( đơn mốt ) vỏ mầu vàng Chiều dài 3m, hoặc...
Dây nhảy quang Single , 5.0 Mét, SC - SC


Xem chi tiết

Dây nhảy quang Single , 5.0 Mét, SC - SC

150.000₫
Dây nhảy quang Single , 5.0 Mét, SC - SC Dây nhảy quang Single-mode ( đơn mốt ) vỏ mầu vàng Chiều dài 5m, hoặc...
Dây nhảy quang Single , 10 Mét, SC - SC


Xem chi tiết

Dây nhảy quang Single , 10 Mét, SC - SC

200.000₫
Dây nhảy quang Single , 10 Mét, SC - SC Dây nhảy quang Single-mode ( đơn mốt ) vỏ mầu vàng Chiều dài 5m, hoặc...
Dây nhảy quang Single , 3.0 Mét, SC - SC


Xem chi tiết

Dây nhảy quang Single , 3.0 Mét, SC - SC

120.000₫
Dây nhảy quang Single , 3.0 Mét, SC - SC Chi Tiết: Dây nhảy quang Single-mode ( đơn mốt ) vỏ mầu vàng Chiều dài...
Dây nhảy quang Single , 5.0 Mét, SC - SC


Xem chi tiết

Dây nhảy quang Single , 5.0 Mét, SC - SC

150.000₫
Dây nhảy quang Single , 5.0 Mét, SC - SC Dây nhảy quang Single-mode ( đơn mốt ) vỏ mầu vàng Chiều dài 5m, hoặc...
Dây nhảy quang Single , 10 Mét, SC - SC


Xem chi tiết

Dây nhảy quang Single , 10 Mét, SC - SC

200.000₫
Dây nhảy quang Single , 10 Mét, SC - SC Dây nhảy quang Single-mode ( đơn mốt ) vỏ mầu vàng Chiều dài 10m, hoặc...
Dây nhảy quang Single , 3.0 Mét, SC - SC


Xem chi tiết

Dây nhảy quang Single , 3.0 Mét, SC - SC

120.000₫
Dây nhảy quang Single , 3.0 Mét, SC - SC Chi Tiết: Dây nhảy quang Single-mode ( đơn mốt ) vỏ mầu vàng Chiều dài...

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền: