E6430
topbar

E6430

Sắp xếp:
Dell Latitude E6430 (Intel Core i5-3320M 2.6GHz, 4GB RAM, 320GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 5200M, 14 inch, Windows 7 Professional 64 bit)


Xem chi tiết

Dell Latitude E6430 (Intel Core i5-3320M 2.6GHz, 4GB RAM, 320GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 5200M, 14 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

4.950.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Dell Latitude E6430 (Intel Core i5-3320M 2.6GHz, 4GB RAM, 320GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 5200M, 14 inch, Windows...
Dell Latitude E6430U (Intel Core i7-3687U 2.1GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 14 inch, Windows 7 Professional 64 bit)


Xem chi tiết

Dell Latitude E6430U (Intel Core i7-3687U 2.1GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 14 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

8.500.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Dell Latitude E6430U (Intel Core i7-3687U 2.1GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 14 inch, Windows...
Dell Latitude E6430 (Intel Core i5-3320M 2.6GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 14 inch, Windows 7 Professional 64 bit)


Xem chi tiết

Dell Latitude E6430 (Intel Core i5-3320M 2.6GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 14 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

4.850.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Dell Latitude E6430 (Intel Core i5-3320M 2.6GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 14 inch, Windows...
Dell Latitude E6430 (Intel Core i7-3520M 2.9GHz, 4GB RAM, 320GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 5200M, 14 inch, Windows 7 Professional 64 bit)


Xem chi tiết

Dell Latitude E6430 (Intel Core i7-3520M 2.9GHz, 4GB RAM, 320GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 5200M, 14 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

6.100.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Dell Latitude E6430 (Intel Core i7-3520M 2.9GHz, 4GB RAM, 320GB HDD, VGA NVIDIA Quadro NVS 5200M, 14 inch,...

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền: