E6520
topbar

E6520

Sắp xếp:
Dell Latitude E6520 (Intel Core i5-2540M 2.6GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA GeForce 4200M , 15.6 inch)


Xem chi tiết

Dell Latitude E6520 (Intel Core i5-2540M 2.6GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA GeForce 4200M , 15.6 inch)

5.700.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Dell Latitude E6520 (Intel Core i5-2540M 2.6GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA GeForce 4200M , 15.6 inch)...
Dell Latitude E6520 (Intel Core i5-2540M 2.6GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA Intel HD 3000 , 15.6 inch)


Xem chi tiết

Dell Latitude E6520 (Intel Core i5-2540M 2.6GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA Intel HD 3000 , 15.6 inch)

5.000.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Dell Latitude E6520 (Intel Core i5-2540M 2.6GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD 3000 , 15.6 inch)...
Dell Latitude E6520 (Intel Core i5-2540M 2.6GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce 4200M , 15.6 inch)


Xem chi tiết

Dell Latitude E6520 (Intel Core i5-2540M 2.6GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce 4200M , 15.6 inch)

5.900.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Dell Latitude E6520 (Intel Core i5-2540M 2.6GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce 4200M , 15.6 inch)...
Dell Latitude E6520 (Intel Core i7-2620M 2.7GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quado NVS 4200M, 15.6 inch ( 1920x1080 Full HD )


Xem chi tiết

Dell Latitude E6520 (Intel Core i7-2620M 2.7GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quado NVS 4200M, 15.6 inch ( 1920x1080 Full HD )

6.900.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Dell Latitude E6520 (Intel Core i7-2620M 2.7GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA...
Dell Latitude E6520 (Intel Core i7-2620M 2.7GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quado NVS 4200M, 15.6 inch, PC DOS)


Xem chi tiết

Dell Latitude E6520 (Intel Core i7-2620M 2.7GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quado NVS 4200M, 15.6 inch, PC DOS)

6.700.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Dell Latitude E6520 (Intel Core i7-2620M 2.7GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA...

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền: