topbar

E6520

Sắp xếp:
Dell Latitude E6520 (Intel Core i5-2540M 2.6GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA GeForce 4200M , 15.6 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)


Xem chi tiết

Dell Latitude E6520 (Intel Core i5-2540M 2.6GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA GeForce 4200M , 15.6 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)

5.600.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Dell Latitude E6520 (Intel Core i5-2540M 2.6GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA GeForce 4200M , 15.6 inch,...
Dell Latitude E6520 (Intel Core i5-2540M 2.6GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD 3000 , 15.6 inch)


Xem chi tiết

Dell Latitude E6520 (Intel Core i5-2540M 2.6GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD 3000 , 15.6 inch)

5.800.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Dell Latitude E6520 (Intel Core i5-2540M 2.6GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD 3000 , 15.6 inch)...
Dell Latitude E6520 (Intel Core i5-2540M 2.6GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce 4200M , 15.6 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)


Xem chi tiết

Dell Latitude E6520 (Intel Core i5-2540M 2.6GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce 4200M , 15.6 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)

5.800.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Dell Latitude E6520 (Intel Core i5-2540M 2.6GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce 4200M , 15.6 inch,...
Dell Latitude E6520 (Intel Core i7-2620M 2.7GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quado NVS 4200M, 15.6 inch ( 1920x1080 Full HD ), Windows 7 Professional 64 bit)


Xem chi tiết

Dell Latitude E6520 (Intel Core i7-2620M 2.7GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quado NVS 4200M, 15.6 inch ( 1920x1080 Full HD ), Windows 7 Professional 64 bit)

7.200.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Dell Latitude E6520 (Intel Core i7-2620M 2.7GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA...
Dell Latitude E6520 (Intel Core i7-2620M 2.7GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quado NVS 4200M, 15.6 inch, PC DOS)


Xem chi tiết

Dell Latitude E6520 (Intel Core i7-2620M 2.7GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA Quado NVS 4200M, 15.6 inch, PC DOS)

7.200.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Dell Latitude E6520 (Intel Core i7-2620M 2.7GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, VGA NVIDIA...

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền: