E7240
topbar

E7240

Sắp xếp:
Dell Latitude E7240 (Intel Core i7-4600U 2.1GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 12.5 inch)


Xem chi tiết

Dell Latitude E7240 (Intel Core i7-4600U 2.1GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 12.5 inch)

9.000.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Dell Latitude E7240 (Intel Core i7-4600U 2.1GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 12.5...
Dell Latitude E7240 ( Intel Core i5-4300U 1.9GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 12.5 inch, Windows 7 Professional 64 bit)


Xem chi tiết

Dell Latitude E7240 ( Intel Core i5-4300U 1.9GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 12.5 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

7.900.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Dell Latitude E7240 ( Intel Core i5-4300U 1.9GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, VGA Intel...
Dell Latitude E7240 (Intel Core i7-4600U 2.1GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 12.5 inch Touch Screen, Windows 8 Pro)


Xem chi tiết

Dell Latitude E7240 (Intel Core i7-4600U 2.1GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 12.5 inch Touch Screen, Windows 8 Pro)

8.700.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Dell Latitude E7240 (Intel Core i7-4600U 2.1GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 12.5...
Dell Latitude E7240 (Intel Core i7-4600U 2.1GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 12.5 inch, Windows 7 Professional 64 bit)


Xem chi tiết

Dell Latitude E7240 (Intel Core i7-4600U 2.1GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 12.5 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

7.600.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Dell Latitude E7240 (Intel Core i7-4600U 2.1GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 12.5...
61%
Dell Latitude E7240 (Intel Core i5-4300U 1.9GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 12.5 inch, Windows 8.1)


Xem chi tiết

Dell Latitude E7240 (Intel Core i5-4300U 1.9GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 12.5 inch, Windows 8.1)

6.500.000₫
16.500.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Dell Latitude E7240 (Intel Core i5-4300U 1.9GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 12.5...

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền: