topbar

Hp workstation 15

Sắp xếp:
HP EliteBook 8540w (Intel Core i7-720QM 1.66GHz, 4GB RAM, 320GB HDD, VGA NVIDIA FX 880M , 15.6 inch, Windows 7 Professional)


Xem chi tiết

HP EliteBook 8540w (Intel Core i7-720QM 1.66GHz, 4GB RAM, 320GB HDD, VGA NVIDIA FX 880M , 15.6 inch, Windows 7 Professional)

5.850.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: HP EliteBook 8540w (Intel Core i7-720QM 1.66GHz, 4GB RAM, 320GB HDD, VGA NVIDIA FX 880M , 15.6...
HP EliteBook 8560w (Intel Core i7-2760QM 2.4GHz, 8GB RAM, 320GB HDD, VGA NVIDIA Quadro 1000M, 15.6 inch, Windows 7 Professional 64 bit)


Xem chi tiết

HP EliteBook 8560w (Intel Core i7-2760QM 2.4GHz, 8GB RAM, 320GB HDD, VGA NVIDIA Quadro 1000M, 15.6 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

9.200.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: HP EliteBook 8560w (Intel Core i7-2760QM 2.4GHz, 8GB RAM, 320GB HDD, VGA NVIDIA Quadro 1000M, 15.6 inch, Windows...
HP EliteBook 8570W (Intel Core i5-3360M 2.8GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA ATI FirePro M4000, 15.6 inch, Windows 7 Professional 64 bit)


Xem chi tiết

HP EliteBook 8570W (Intel Core i5-3360M 2.8GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA ATI FirePro M4000, 15.6 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

7.900.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: HP EliteBook 8570w (Intel Core i5-3360M 2.8GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA ATI FirePro M4000, 15.6 inch,...
HP EliteBook 8540W (Intel Core i5-540M 2.53GHz, 4GB RAM, 320GB HDD, VGA NVIDIA Quadro FX 880M, 15.6 inch, Windows 7 Professional)


Xem chi tiết

HP EliteBook 8540W (Intel Core i5-540M 2.53GHz, 4GB RAM, 320GB HDD, VGA NVIDIA Quadro FX 880M, 15.6 inch, Windows 7 Professional)

4.700.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: HP EliteBook 8540W (Intel Core i5-540M 2.53GHz, 4GB RAM, 320GB HDD, VGA NVIDIA Quadro FX 880M, 15.6 inch,...
HP Elitebook 8570W (Intel Core i7-3720QM 2.6GHz, 8GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA Quadro K2000M, 15.6 inch, Windows 7 Professional 64 bit)


Xem chi tiết

HP Elitebook 8570W (Intel Core i7-3720QM 2.6GHz, 8GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA Quadro K2000M, 15.6 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

10.900.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: HP Elitebook 8570W (Intel Core i7-3720QM 2.6GHz, 8GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA Quadro...
HP EliteBook 8560w (Intel Core i7-2820QM 2.3GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA NVIDIA Quadro FX 2000M, 15.6 inch, Windows 7 Professional 64 bit)


Xem chi tiết

HP EliteBook 8560w (Intel Core i7-2820QM 2.3GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA NVIDIA Quadro FX 2000M, 15.6 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

10.700.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: HP EliteBook 8560w (Intel Core i7-2820QM 2.3GHz, 8GB RAM, 128GB SSD, VGA NVIDIA Quadro FX 2000M, 15.6 inch,...
HP Elitebook 8570w (Intel Core i7-3740QM 2.7GHz, 8GB RAM, 320GB HDD, VGA NVIDIA Quadro K1000M, 15.6 inch Full HD)


Xem chi tiết

HP Elitebook 8570w (Intel Core i7-3740QM 2.7GHz, 8GB RAM, 320GB HDD, VGA NVIDIA Quadro K1000M, 15.6 inch Full HD)

10.500.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: HP Elitebook 8570w (Intel Core i7-3740QM 2.7GHz, 8GB RAM, 320GB HDD, VGA NVIDIA Quadro K1000M, 15.6 inch Full...
HP Elitebook 8570w  (Intel Core i7-3630QM 2.4GHz, 8GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA Quadro K1000M, 15.6 inch Full HD, Windows 7 Professional 64 bit)


Xem chi tiết

HP Elitebook 8570w (Intel Core i7-3630QM 2.4GHz, 8GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA Quadro K1000M, 15.6 inch Full HD, Windows 7 Professional 64 bit)

10.500.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: HP Elitebook 8570w (Intel Core i7-3630QM 2.4GHz, 8GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA Quadro K1000M, 15.6 inch...
HP EliteBook 8560w (Intel Core i7-2720QM 2.2GHz, 8GB RAM, 320GB HDD, VGA NVIDIA Quadro 1000M, 15.6 inch, Windows 7 Professional 64 bit)


Xem chi tiết

HP EliteBook 8560w (Intel Core i7-2720QM 2.2GHz, 8GB RAM, 320GB HDD, VGA NVIDIA Quadro 1000M, 15.6 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

8.500.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: HP EliteBook 8560w (Intel Core i7-2720QM 2.2GHz, 8GB RAM, 320GB HDD, VGA NVIDIA Quadro 1000M, 15.6 inch, Windows...
HP EliteBook 8560w (Intel Core i5-2540M 2.6GHz, 4GB RAM, 320GB HDD, VGA NVIDIA Quadro 1000M, 15.6 inch, Windows 7 Professional 64 bit)


Xem chi tiết

HP EliteBook 8560w (Intel Core i5-2540M 2.6GHz, 4GB RAM, 320GB HDD, VGA NVIDIA Quadro 1000M, 15.6 inch, Windows 7 Professional 64 bit)

7.750.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: HP EliteBook 8560w (Intel Core i5-2540M 2.6GHz, 4GB RAM, 320GB HDD, VGA NVIDIA Quadro 1000M, 15.6 inch, Windows...

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền: