topbar

M6800

Sắp xếp:
Dell Precision M6800 (Intel Core i7-4800MQ 2.7GHz, 16GB RAM, 756GB (256GB SSD + 500GB HDD), VGA NVIDIA Quadro K5100M - 8GB, 17.3 inch FHD, Windows 8 Pro 64 bit)


Xem chi tiết

Dell Precision M6800 (Intel Core i7-4800MQ 2.7GHz, 16GB RAM, 756GB (256GB SSD + 500GB HDD), VGA NVIDIA Quadro K5100M - 8GB, 17.3 inch FHD, Windows 8 Pro 64 bit)

27.200.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Dell Precision M6800 (Intel Core i7-4800MQ 2.7GHz, 16GB RAM, 756GB (256GB SSD + 500GB HDD), VGA NVIDIA Quadro...
Dell Precision M6800 (Intel Core i7-4800MQ 2.7GHz, 16GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA Quadro K5100M - 8GB, 17.3 inch FHD, Windows 8 Pro 64 bit)


Xem chi tiết

Dell Precision M6800 (Intel Core i7-4800MQ 2.7GHz, 16GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA Quadro K5100M - 8GB, 17.3 inch FHD, Windows 8 Pro 64 bit)

25.500.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Dell Precision M6800 (Intel Core i7-4800MQ 2.7GHz, 16GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA Quadro K5100M - 8GB, 17.3...
Dell Precision M6800 (Intel Core i7-4940MX 3.1GHz, 32GB RAM, 512GB SSD SAMSUNG EVO 850, VGA NVIDIA Quadro K5100M - 8GB, 17.3 inch Full HD, Windows 10 Pro 64 bit)


Xem chi tiết

Dell Precision M6800 (Intel Core i7-4940MX 3.1GHz, 32GB RAM, 512GB SSD SAMSUNG EVO 850, VGA NVIDIA Quadro K5100M - 8GB, 17.3 inch Full HD, Windows 10 Pro 64 bit)

35.500.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Dell Precision M6800 (Intel Core i7-4940MX 3.1GHz, 32GB RAM, 512GB SSD SAMSUNG EVO 850, VGA NVIDIA Quadro...
Dell Precision M6800 (Intel Core i7-4800MQ 2.7GHz, 16GB RAM, 628GB (128GB SSD + 500 GB HDD), VGA NVIDIA Quadro K4100M - 4GB, 17.3 inch, Windows 8 Pro 64 bit)


Xem chi tiết

Dell Precision M6800 (Intel Core i7-4800MQ 2.7GHz, 16GB RAM, 628GB (128GB SSD + 500 GB HDD), VGA NVIDIA Quadro K4100M - 4GB, 17.3 inch, Windows 8 Pro 64 bit)

23.500.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Dell Precision M6800 (Intel Core i7-4800MQ 2.7GHz, 16GB RAM, 628GB (128GB SSD + 500 GB HDD), VGA NVIDIA...
Dell Precision M6800 (Intel Core i7-4800QM, 8GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA Quadro K3100 - 4GB DDR5, 17.3 inch ( 1920X1080 ), Windows 8 Pro 64 bit)


Xem chi tiết

Dell Precision M6800 (Intel Core i7-4800QM, 8GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA Quadro K3100 - 4GB DDR5, 17.3 inch ( 1920X1080 ), Windows 8 Pro 64 bit)

17.200.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Dell Precision M6800 (Intel Core i7-4800QM, 8GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA Quadro K3100 - 4GB DDR5, 17.3 inch...

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền: