Sony VAIO E Series
topbar

Sony VAIO E Series

Sắp xếp:
Sony Vaio VPC-EH (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 750GB HDD, VGA intel HD Graphics 3000, 15.5 inch HD)


Xem chi tiết

Sony Vaio VPC-EH (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 750GB HDD, VGA intel HD Graphics 3000, 15.5 inch HD)

6.200.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio VPC-EH (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 750GB HDD, VGA intel HD Graphics 3000, 15.5 inch HD)...
52%
Sony Vaio VPC-EH32FX/B (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 6GB RAM, 500GB HDD, VGA intel HD Graphics 3000, 15.5 inch HD)


Xem chi tiết

Sony Vaio VPC-EH32FX/B (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 6GB RAM, 500GB HDD, VGA intel HD Graphics 3000, 15.5 inch HD)

6.000.000₫
12.500.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio VPC-EH32FX/B (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 6GB RAM, 500GB HDD, VGA intel HD Graphics 3000, 15.5 inch HD)...
Sony Vaio VPC-EB (Intel Core i3-350M 2.26GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intle HD Graphics, 15.5 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)


Xem chi tiết

Sony Vaio VPC-EB (Intel Core i3-350M 2.26GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intle HD Graphics, 15.5 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)

5.900.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio VPC-EB (Intel Core i3-350M 2.26GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intle HD Graphics, 15.5...
Sony Vaio SVE-14132CV/B (Intel Core i3-3120M 2.5GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 14 inch, Windows 8 64 bit)


Xem chi tiết

Sony Vaio SVE-14132CV/B (Intel Core i3-3120M 2.5GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 14 inch, Windows 8 64 bit)

5.250.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio SVE-14132CV/B (Intel Core i3-3120M 2.5GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 14...
Sony Vaio VPC-EG38FG/P (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce 410M, 14 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)


Xem chi tiết

Sony Vaio VPC-EG38FG/P (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce 410M, 14 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)

6.200.000₫
Sony Vaio VPC-EG38FG/P (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce 410M, 14 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) ...
Sony Vaio SVE-14 (Intel Core i5-3210M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 14 inch, Windows 8 Pro 64 bit)


Xem chi tiết

Sony Vaio SVE-14 (Intel Core i5-3210M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 14 inch, Windows 8 Pro 64 bit)

6.200.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio SVE-14 (Intel Core i5-3210M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 14 inch, Windows...
Sony Vaio SVE-15114FX/S (Intel Core i5-3210M 2.50GHz, 6GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 15.5 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)


Xem chi tiết

Sony Vaio SVE-15114FX/S (Intel Core i5-3210M 2.50GHz, 6GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 15.5 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)

7.300.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio SVE-15114FX/S (Intel Core i5-3210M 2.50GHz, 6GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 15.5 inch,...
Sony Vaio SVE-14A  (Intel Core i5-3210M 2.5GHz, 4GB RAM, 750GB HDD, VGA AMD Radeon HD 7670M / Intel HD Graphics 4000, 14 inch, Windows 8 64 bit)


Xem chi tiết

Sony Vaio SVE-14A (Intel Core i5-3210M 2.5GHz, 4GB RAM, 750GB HDD, VGA AMD Radeon HD 7670M / Intel HD Graphics 4000, 14 inch, Windows 8 64 bit)

7.300.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio SVE-14A (Intel Core i5-3210M 2.5GHz, 4GB RAM, 750GB HDD, VGA AMD Radeon HD 7670M /...
Sony Vaio VPC-EA35FG (Intel Core i3-370M 2.40GHz, 4GB RAM, 320GB HDD, VGA ATI Mobility Radeon HD 5470, 14 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)


Xem chi tiết

Sony Vaio VPC-EA35FG (Intel Core i3-370M 2.40GHz, 4GB RAM, 320GB HDD, VGA ATI Mobility Radeon HD 5470, 14 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)

4.950.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio VPC-EA35FG (Intel Core i3-370M 2.40GHz, 4GB RAM, 320GB HDD, VGA ATI Mobility Radeon HD 5470, 14...
Sony Vaio SVE-15138CV (Intel Core i7-3632QM 2.2GHz, 4GB RAM, 1TB HDD, VGA AMD Radeon HD 7650M, 15.5 inch, Windows 8 64 bit)


Xem chi tiết

Sony Vaio SVE-15138CV (Intel Core i7-3632QM 2.2GHz, 4GB RAM, 1TB HDD, VGA AMD Radeon HD 7650M, 15.5 inch, Windows 8 64 bit)

9.200.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio SVE-15138CV (Intel Core i7-3632QM 2.2GHz, 4GB RAM, 1TB HDD, VGA AMD Radeon...
Sony Vaio SVE-15128CX (Intel Core i7-3632QM 2.20GHz, 8GB RAM, 1TB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 15.5 inch, Windows 8 64-bit)


Xem chi tiết

Sony Vaio SVE-15128CX (Intel Core i7-3632QM 2.20GHz, 8GB RAM, 1TB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 15.5 inch, Windows 8 64-bit)

8.700.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio SVE-15128CX (Intel Core i7-3632QM 2.20GHz, 8GB RAM, 1TB HDD, VGA Intel HD...
Sony Vaio SVE-1513MCX (Intel Core i5-3230M 2.6GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 15.5 inch, Windows 8 64 bit)


Xem chi tiết

Sony Vaio SVE-1513MCX (Intel Core i5-3230M 2.6GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 15.5 inch, Windows 8 64 bit)

7.300.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio SVE-1513MCX (Intel Core i5-3230M 2.6GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 15.5 inch,...
Sony Vaio SVE-15136CV (Intel Core i5-3230M 2.6GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA AMD Radeon HD 7650M, 15.5 inch, Windows 8 64 bit)  


Xem chi tiết

Sony Vaio SVE-15136CV (Intel Core i5-3230M 2.6GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA AMD Radeon HD 7650M, 15.5 inch, Windows 8 64 bit)  

7.500.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio SVE-15136CV (Intel Core i5-3230M 2.6GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA AMD Radeon HD 7650M, 15.5 inch, Windows...
Sony Vaio SVE-15122CX  (Intel Corre i3-3110M 2.40GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 15.5 inch, Windows 8 64 bit)


Xem chi tiết

Sony Vaio SVE-15122CX (Intel Corre i3-3110M 2.40GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 15.5 inch, Windows 8 64 bit)

6.150.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio SVE-15122CX (Intel Corre i3-3110M 2.40GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 15.5 inch,...
Sony Vaio SVE-14A16 (Intel Core i7-3612QM 2.1GHz, 4GB RAM, 750GB HDD, VGA ATI Radeon HD 7670M / Intel HD Graphics 4000, 14 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)


Xem chi tiết

Sony Vaio SVE-14A16 (Intel Core i7-3612QM 2.1GHz, 4GB RAM, 750GB HDD, VGA ATI Radeon HD 7670M / Intel HD Graphics 4000, 14 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)

8.700.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio SVE-14A16 (Intel Core i7-3612QM 2.1GHz, 4GB RAM, 750GB HDD, VGA ATI Radeon HD 7670M / Intel HD...

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền: