Sony Vaio Pro
topbar

Sony Vaio Pro

Sắp xếp:
Sony Vaio Pro 11 (Intel Core i5-4200U 1.6GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 11.6 inch Touch screen, Windows 8 64 bit)


Xem chi tiết

Sony Vaio Pro 11 (Intel Core i5-4200U 1.6GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 11.6 inch Touch screen, Windows 8 64 bit)

12.200.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio Pro 11 SVP-11 (Intel Core i5-4200U 1.6GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 11.6...
Sony Vaio Pro 13 SVP-13 (Intel Core i7-4500U 1.8GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 13.3 inch Touch screen, Windows 8 64 bit)


Xem chi tiết

Sony Vaio Pro 13 SVP-13 (Intel Core i7-4500U 1.8GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 13.3 inch Touch screen, Windows 8 64 bit)

16.200.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio Pro 13 SVP-13 (Intel Core i7-4500U 1.8GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics...
Sony Vaio Pro 13 SVP-13 (Intel Core i5-4200U 1.6GHz, 4GB RAM, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 13.3 inch Touch Screen, Windows 8 64 bit)


Xem chi tiết

Sony Vaio Pro 13 SVP-13 (Intel Core i5-4200U 1.6GHz, 4GB RAM, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 13.3 inch Touch Screen, Windows 8 64 bit)

13.000.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio Pro 13 SVP-13 (Intel Core i5-4200U 1.6GHz, 4GB RAM, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400,...
Sony Vaio Pro 13 SVP-13223SG (Intel Core i5-4200U 1.6GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 13.3 inch Touch Screen, Windows 8.1 64 bit)


Xem chi tiết

Sony Vaio Pro 13 SVP-13223SG (Intel Core i5-4200U 1.6GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 13.3 inch Touch Screen, Windows 8.1 64 bit)

12.300.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio Pro 13 SVP-13223SG (Intel Core i5-4200U 1.6GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 13.3 inch...
Sony Vaio Pro 11 SVP-11217PG (Intel Core i7-4500U 1.8GHz, 4GB RAM, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 11.6 inch Touch screen, Windows 8 Pro 64 bit)


Xem chi tiết

Sony Vaio Pro 11 SVP-11217PG (Intel Core i7-4500U 1.8GHz, 4GB RAM, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 11.6 inch Touch screen, Windows 8 Pro 64 bit)

15.200.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio Pro 11 SVP-11217PG (Intel Core i7-4500U 1.8GHz, 4GB RAM, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 11.6 inch Touch...
Sony Vaio Pro 11 SVP-11 (Intel Core i5-4200U 1.6GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 11.6 inch Touch screen, Windows 8 64 bit)


Xem chi tiết

Sony Vaio Pro 11 SVP-11 (Intel Core i5-4200U 1.6GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 11.6 inch Touch screen, Windows 8 64 bit)

11.500.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio Pro 11 SVP-11 (Intel Core i5-4200U 1.6GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4400, 11.6 inch...

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền: