Sony VAIO T Series
topbar

Sony VAIO T Series

Sắp xếp:
Sony Vaio SVT-13 (Intel Core i5-3317U 1.7GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.3 inch, Windows 8 64 bit)


Xem chi tiết

Sony Vaio SVT-13 (Intel Core i5-3317U 1.7GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.3 inch, Windows 8 64 bit)

7.800.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio SVT-13 (Intel Core i5-3317U 1.7GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.3 inch,...
Sony Vaio SVT-14112CX/S (Intel Core i3-3217U 1.8GHz, 4GB RAM, 532GB (32GB SSD + 500GB HDD), VGA Intel HD Graphics 4000, 14 inch) Ultrabook


Xem chi tiết

Sony Vaio SVT-14112CX/S (Intel Core i3-3217U 1.8GHz, 4GB RAM, 532GB (32GB SSD + 500GB HDD), VGA Intel HD Graphics 4000, 14 inch) Ultrabook

5.900.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio SVT-14112CX/S (Intel Core i3-3217U 1.8GHz, 4GB RAM, 532GB (32GB SSD + 500GB HDD), VGA Intel...
Sony Vaio SVT-13117FG/S (Intel Core i7-3517U 1.9GHz, 4GB RAM, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.3 inch Touch screen, Windows 7 Home Premium 64 bit)


Xem chi tiết

Sony Vaio SVT-13117FG/S (Intel Core i7-3517U 1.9GHz, 4GB RAM, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.3 inch Touch screen, Windows 7 Home Premium 64 bit)

11.200.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio SVT-13117FG/S (Intel Core i7-3517U 1.9GHz, 4GB RAM, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.3 inch...
Sony Vaio SVT-13126CV/S (Intel Core i5-3317U 1.7GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.3 inch Touch Screen, Windows 8 64 bit)


Xem chi tiết

Sony Vaio SVT-13126CV/S (Intel Core i5-3317U 1.7GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.3 inch Touch Screen, Windows 8 64 bit)

8.200.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio SVT-13126CV/S (Intel Core i5-3317U 1.7GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.3 inch...
Sony Vaio Tap 11 SVT-11215SH (Intel Core i5-4210Y 1.5GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, 11.6 inch, Windows 8 64 bit)


Xem chi tiết

Sony Vaio Tap 11 SVT-11215SH (Intel Core i5-4210Y 1.5GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, 11.6 inch, Windows 8 64 bit)

9.700.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio Tap 11 SVT-11215SH (Intel Core i5-4210Y 1.5GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, 11.6 inch, Windows 8 64...
Sony Vaio Tap 11 SVT-11213CX/B (Intel Pentium 3560Y 1.2GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, 11.6 inch, Windows 8 64 bit)


Xem chi tiết

Sony Vaio Tap 11 SVT-11213CX/B (Intel Pentium 3560Y 1.2GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, 11.6 inch, Windows 8 64 bit)

7.700.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio Tap 11 SVT-11213CX/B (Intel Pentium 3560Y 1.2GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, 11.6...
Sony Vaio SVT-15115CX/S (Intel Core i7-3537 2.0GHz, 8GB RAM, 1024GB (24GB SSD + 1000GB HDD), VGA Intel HD Graphics 4000, 15.6 inch Touch Screen, Windows 8 64 bit)


Xem chi tiết

Sony Vaio SVT-15115CX/S (Intel Core i7-3537 2.0GHz, 8GB RAM, 1024GB (24GB SSD + 1000GB HDD), VGA Intel HD Graphics 4000, 15.6 inch Touch Screen, Windows 8 64 bit)

10.300.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio SVT-15115CX/S (Intel Core i7-3537 2.0GHz, 8GB RAM, 1024GB (24GB SSD + 1000GB HDD), VGA Intel HD Graphics...
Sony Vaio SVT-15112CX/S (Intel Core i5-3337U 1.8GHz, 8GB RAM, 24GB SSD + 750GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 15.5 inch, Windows 8 64 bit)


Xem chi tiết

Sony Vaio SVT-15112CX/S (Intel Core i5-3337U 1.8GHz, 8GB RAM, 24GB SSD + 750GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 15.5 inch, Windows 8 64 bit)

8.200.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio SVT-15112CX/S (Intel Core i5-3337U 1.8GHz, 8GB RAM, 24GB SSD + 750GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000,...
Sony Vaio SVT-15114CX/S (Intel Core i5-3337U 1.8GHz, 4GB RAM, 782GB (32GB SSD + 750GB HDD), VGA Intel HD Graphics 4000, 15.5 inch Touch Screen, Windows 8 64 bit)


Xem chi tiết

Sony Vaio SVT-15114CX/S (Intel Core i5-3337U 1.8GHz, 4GB RAM, 782GB (32GB SSD + 750GB HDD), VGA Intel HD Graphics 4000, 15.5 inch Touch Screen, Windows 8 64 bit)

8.700.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio SVT-15114CX/S (Intel Core i5-3337U 1.8GHz, 4GB RAM, 782GB (32GB SSD + 750GB...
Sony Vaio SVT-13128CX/S (Intel Core i7-3517U 1.9GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.3 inch, Windows 8 64 bit) Ultrabook


Xem chi tiết

Sony Vaio SVT-13128CX/S (Intel Core i7-3517U 1.9GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.3 inch, Windows 8 64 bit) Ultrabook

11.200.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio SVT-13128CX/S (Intel Core i7-3517U 1.9GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.3 inch, Windows...
Sony Vaio SVT-13126CV (Intel Core i5-3317U 1.7GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.3 inch Touch Screen, Windows 8 64 bit)


Xem chi tiết

Sony Vaio SVT-13126CV (Intel Core i5-3317U 1.7GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.3 inch Touch Screen, Windows 8 64 bit)

8.200.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio SVT-13126CV (Intel Core i5-3317U 1.7GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.3 inch Touch...
Sony Vaio SVT-13 (Intel Core i5-3317U 1.7GHz, 4GB RAM,  532GB SHD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.3 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)


Xem chi tiết

Sony Vaio SVT-13 (Intel Core i5-3317U 1.7GHz, 4GB RAM, 532GB SHD, VGA Intel HD Graphics 4000, 13.3 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit)

7.700.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio SVT-13 (Intel Core i5-3317U 1.7GHz, 4GB RAM, 532GB SHD, VGA Intel...
Sony Vaio SVT-13  (Intel Core i3-3217U 1.8GHz, 4GB RAM, 532GB (32GB SSD + 500GB HDD), VGA Intel HD Graphics 4000, 13.3 inch Touch Screen, Windows 8 64 bit) Ultrabook


Xem chi tiết

Sony Vaio SVT-13 (Intel Core i3-3217U 1.8GHz, 4GB RAM, 532GB (32GB SSD + 500GB HDD), VGA Intel HD Graphics 4000, 13.3 inch Touch Screen, Windows 8 64 bit) Ultrabook

6.750.000₫
K2K SHOP xin giới thiệu sản phẩm: Sony Vaio SVT-13 (Intel Core i3-3217U 1.8GHz, 4GB RAM, 532GB (32GB SSD + 500GB HDD), VGA Intel HD...

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền: