Tài khoản giao dịch
topbar

TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

STK K2K CẦU GIẤY

Stk ngan hang ngoai thuong Vietcombank 0611001750968, chu tk Nguyen Dang Khoa.

Nếu chuyển khác hệ thống thì chuyển vào số thẻ: 9704366804328955027

--------

STK ngân hàng ngoại thương Vietcombank 0711000283477 chi nhánh Thanh Xuân, Chủ tk Nguyễn Ngọc Anh 

--------

Stk Agribank 1507205549870 , chủ tk Nguyễn Đăng Khoa, Ngan hang NN Va Phat Trien Nong Thon, Chi nhanh Cầu Giấy Hà Nội. Nếu chuyển khác hệ thống thì chuyển vào số thẻ: 9704050916653533

--------

Stk Vietinbank 106003914899 Ngân hàng Công Thương VNAM. Chu tk Nguyễn Đăng Khoa.

Nếu chuyển khác hệ thống thì chuyển vào số thẻ: 9704156010235836

--------

STK Techcombank 19032680495017 chi nhánh Thanh Xuân, Chủ tk Nguyễn Ngọc Anh

--------

Ngân hàng TMCP Á CHÂU ( ACB ), stk: 180988888, chủ tk: Nguyễn Đăng Khoa.

--------

Tài Khoản NH TMCP SÀI GÒN SCB, Số TK: 1940108759020001 chủ TK Nguyễn Đăng Khoa, chi nhánh Cầu Giấy.

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền: