topbar

Tủ Mạng

Sắp xếp:
Tủ mạng, tủ rack 32U, Thép từ 1.5mm-2.0mm


Xem chi tiết

Tủ mạng, tủ rack 32U, Thép từ 1.5mm-2.0mm

4.800.000₫
Chi Tiết: HQ-Rack 32U-D600 - H1720*W600*D600 HQ-Rack 32U-D800 - H1720*W600*D800 HQ-Rack 32U-D1000 - H1720*W600*D1000
Tủ mạng, tủ rack 27U, Thép từ 1.5mm-2.0mm


Xem chi tiết

Tủ mạng, tủ rack 27U, Thép từ 1.5mm-2.0mm

4.200.000₫
Chi Tiết: HQ-Rack 27U-D600 - H1420*W600*D600 HQ-Rack 27U-D800 - H1420*W600*D800 HQ-Rack 27U-D1000 -H1420*W600*D1000

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền: